Deelnemersreglement

Om prettig en veilig de tochten van Rond Uit Dordrecht (RUD) te kunnen fietsen gelden de volgende regels.

Deelnemers:

 1. Realiseren zich dat het karakter van de fietstocht geen wedstrijd is, maar een toeristische tocht om Dordrecht en omgeving (nog beter) te leren kennen.
 2. Houden zich aan de geldende verkeersregels zodat zij veilig kunnen rijden.
 3. Respecteren overige weggebruikers,
 4. Hebben respect voor natuur en milieu en deponeren alle afval in afvalbakken.
 5. Zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 6. Rijden geheel voor eigen risico en kunnen de organisatie van RUD niet aanspreken in geval van schade of letsel van welke aard dan ook.
 7. Volgen aanwijzingen van de organisatie op.
 8. Accepteren dat, wanneer naar het oordeel van de organisatie bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken, het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, zij geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van de inschrijfkosten.
 9. Kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze regels worden uitgesloten van verdere deelname.
 10. Verklaren door deelname deze regels te hebben gelezen en hiermee in te stemmen te gaan.

Privacyreglement
Rond Uit Dordrecht respecteert uw privacy.

Inschrijven fietsvierdaagse
Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om u in te schrijven voor deelname aan de fietstocht. Deze gegevens worden namens ons vertrouwelijk verwerkt en beheerd door een gespecialiseerd bedrijf www.inschrijven.nl
U vindt hun privacy reglement hier. Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder wettelijke verplichting delen met derden.

Inschrijven nieuwsbrief
Wij versturen een nieuwsbrief aan  deelnemers, waar men zich ook op kan abonneren. Deze gegevens worden namens ons vertrouwelijk verwerkt en beheerd door een gespecialiseerd bedrijf www.laposta.nl
U vindt hun privacy reglement hier. Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder wettelijke verplichting delen met derden.

Cookies
Onze website gebruikt cookies (kleine tekstbestanden die op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen). Wij gebruiken sessie cookies die na het afsluiten van uw bezoek worden verwijderd.Tevens gebruiken wij cookies van Google (Google Analytics) die ons een inzicht geven in het gebruik van onze website. Hiervoor geldt het privacyreglement van Google.
Door het gebruik van deze website gaan wij er van uit dat u instemt met het gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies beperken of blokkeren door gebruik te maken van de instellingen van uw internetbrowser. Dit kan er echter toe leiden dat de website niet of niet volledig kan worden gebruikt.

Inzien van u gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft het recht uw gegevens in te zien, deze te corrigeren of zo nodig te laten verwijderen.
Hiervoor kunt u zich per e-mail wenden tot de secretaris. secretaris@ronduitdordrecht.nl

Camper- en caravanreglement

We vinden het prettig dat we campers de ruimte kunnen bieden om nabij de startlocatie te kunnen overnachten.

Naast het normaal gebruikelijke gelden de volgende spelregels:

 • Staanplaatsen worden bij aankomst op volgorde van binnenkomst toegewezen.
 • Staanplaatsen mogen uitsluitend door deelnemers van de fietsvierdaagse worden benut.
 • Campers en caravans mogen uitsluitend op de verharde (asfalt) ondergrond van het terrein van het Riwal Hoogwerkerstadion worden geplaatst.
 • De camperplaats is zonder elektriciteit of water aansluiting.
 • Aankomst dagelijks vanaf 15:00 uur en voorafgaande aan de eerste deelnamedag.
 • Vertrek dagelijks uiterlijk 12:00 uur en op de dag na afloop van de fietsvierdaagse (bij deelname van 4 dagen betekent dit een maximale verblijfsduur van 5 nachten).
 • Huisdieren dienen aangelijnd te zijn. De lijn dient max 1,5 mtr te zijn.
 • Gevaarlijke honden dienen een muilkorf te dragen.
 • Uitlaatmogelijkheden zijn buiten de poort ruimschoots aanwezig.
 • Douche- toiletfaciliteiten te gebruiken tussen 08:00 tot18:00 uur.
 • Campertoiletten ledigen dagelijks tussen 07:30 tot 08:00 uur en 18:00 tot 18:30 uur in de aanwezige toiletten van het Riwal Hoogwerkerstadion
 • Stilteperiode: van 22.00 uur tot 07.00 uur.
 • Open vuur niet toegestaan.
 • Afval gescheiden aanbieden. Uiteraard laat u, de gebruikte plek schoon achter.
 • De kosten per overnachting a € 7,50 dienen vooraf door ons te zijn ontvangen.
 • Aanmeldt en betaalinformatie staan op het inschrijvingsformulier campers.
 • Alle overige aanwijzingen door medewerkers van Rond Uit Dordrecht dienen te worden opgevolgd.
Print Friendly, PDF & Email