Deelnemersreglement

Om prettig en veilig de tochten van Rond Uit Dordrecht (RUD) te kunnen fietsen gelden de volgende regels.

Deelnemers:

 1. realiseren zich dat het karakter van de fietstocht geen wedstrijd is, maar een toeristische tocht om Dordrecht en omgeving (nog beter) te leren kennen,
 2. houden zich aan de geldende verkeersregels zodat zij veilig kunnen rijden,
 3. respecteren overige weggebruikers,
 4. hebben respect voor natuur en milieu en deponeren alle afval in afvalbakken,
 5. zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers,
 6. fietsen geheel voor eigen risico en kunnen RUD niet aanspreken in geval van schade of letsel van welke aard dan ook,
 7. volgen aanwijzingen van de organisatie op,
 8. accepteren dat, wanneer naar het oordeel van de organisatie bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken, het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, zij geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van de inschrijfkosten,
 9. kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze regels worden uitgesloten van verdere deelname,
 10. verklaren door deelname deze regels te hebben gelezen en hiermee in te stemmen te gaan.

 Privacyreglement

Dit is het privacyreglement van Stichting Rond Uit Dordrecht, gevestigd te Dordrecht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 56736010, hierna te noemen: De Stichting

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom is in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  

Ontvangers

 

Vast kunnen stellen dat men deelneemt
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Inschrijfbewijs 6 maanden na afloop van het evenement waaraan is deelgenomen.
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt.
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacyverordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, verwijdert de Stichting deze en geeft het door aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacyreglement is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites hebben hun eigen beleid. De Stichting raadt u aan om voor het bezoek van andere websites altijd hun privacyreglement te raadplegen.

Wijziging van het privacyreglement

De Stichting past haar privacyreglement van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites is steeds de meest recente versie van ons privacyreglement opgenomen. De Stichting raadt u dan ook aan deze regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

secretaris @ ronduitdordrecht.nl tel 078 6210139

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de A.V.G. heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Camper-, caravan en kampeerreglement

We vinden het prettig dat we campers de ruimte kunnen bieden om nabij de startlocatie te kunnen overnachten.

Naast het normaal gebruikelijke gelden de volgende spelregels:

 • Staanplaatsen worden bij aankomst op volgorde van binnenkomst toegewezen.
 • Staanplaatsen mogen uitsluitend door gasten van Rond Uit Dordrecht worden benut.
 • Campers en caravans mogen uitsluitend op de verharde (asfalt) ondergrond van het terrein van GSC/ODS worden geplaatst.
 • Tenten kunnen op het grasveld op aangewezen plaatsen worden gezet.
 • De camper/ kampeerplaats is zonder elektriciteit of water aansluiting.
 • Aankomst dagelijks vanaf 16:00 uur en voorafgaande aan de eerste deelnamedag.
 • Vertrek dagelijks uiterlijk 11.30 uur en op de dag na afloop van de fietsvierdaagse (bij deelname van 4 dagen betekent dit een maximale verblijfsduur van 5 nachten).
 • Huisdieren dienen aangelijnd te zijn. De lijn dient max 1,5 mtr te zijn.
 • Gevaarlijke honden dienen een muilkorf te dragen.
 • Uitlaatmogelijkheden zijn buiten de poort ruimschoots aanwezig.
 • Douche- toiletfaciliteiten te gebruiken tussen 08:00 tot18:00 uur.
 • Kampertoiletten ledigen dagelijks tussen 07:30 tot 08:00 uur en 18:00 tot 18:30 uur in de aanwezige toiletten van GSVC/ODS
 • Stilteperiode: van 22.00 uur tot 07.00 uur.
 • Open vuur niet toegestaan.
 • Afval gescheiden aanbieden. Uiteraard laat u, de gebruikte plek schoon achter.
 • De kosten per overnachting dienen vooraf door ons te zijn ontvangen.
 • Aanmeldt en betaalinformatie staan op het inschrijfformulier .
 • Alle overige aanwijzingen door medewerkers van Rond Uit Dordrecht dienen te worden opgevolgd.
Deel deze pagina